Igni et Ferro 2015

Group C

All tables

Time of game (min.): 25

the number of games: 2

Maps:

-[GOD]-Batalla de l'Ebre (4)
-[GOD]-Batalla de l'Ebre (4)
IS - Hammer and Ambolt(4)
IS - Hammer and Ambolt(4)
IS - Fear or Courage (4)
IS - Fear or Courage (4)
Where the metal forged (4)
Where the metal forged (4)

Bonuses: after 3 games.

Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-L1TO|L1 BARBAROS 6 0 0*1,5= +0 5 5*3= +15 1 1*0,5= +0.5 418+1 164+1 279.8 3.7+1 2381.7+1 10.42+1 20.5
-[RUS]-ALted|L1 EGIPCIOS 6 0 0*1,5= +0 5 5*3= +15 1 1*0,5= +0.5 463.3+1 498.8 680.3+1 4.7+1 3133.8+1 12.8+1 20.5
-[RUS]-Sax|L3 EGIPCIOS 6 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 4 4*0,5= +2 352.7 430.5 460.7+1 3.2+1 2012.5+1 11.46+1 12
Germanicus CARTAGINESES 6 0 0*1,5= +0 0 0*3= +0 6 6*0,5= +3 352.8 545.2 448.2+1 4.3+1 1971.3+1 14.14+1 7

-[RUS]-L1TO|L1


12.02.2015 - -[RUS]-L1TO|L1 VS Germanicus: 845d876a4691eeed8e3f19284ffad31c
12.02.2015 - -[RUS]-L1TO|L1 VS Germanicus: 410b4917fc008e677d978e817a63f9b8
12.02.2015 - -[RUS]-L1TO|L1 VS -[RUS]-Sax|L3: 7e20876bb40ed5efe817aaaff350f128
12.02.2015 - -[RUS]-L1TO|L1 VS -[RUS]-Sax|L3: fdccf3ed16c867efc639b9ee8bad2405
13.02.2015 - -[RUS]-L1TO|L1 VS -[RUS]-ALted|L1: e8fb63ac4a2a11091ba1e8464a00fa0d
13.02.2015 - -[RUS]-L1TO|L1 VS -[RUS]-ALted|L1: 7eb254bf626c9844e3b2bd5e70c90ab8

Germanicus


12.02.2015 - Germanicus VS -[RUS]-L1TO|L1: 845d876a4691eeed8e3f19284ffad31c
12.02.2015 - Germanicus VS -[RUS]-L1TO|L1: 410b4917fc008e677d978e817a63f9b8
15.02.2015 - Germanicus VS -[RUS]-ALted|L1: fd2590520b56d444fe7ee1a7cfa740dc
15.02.2015 - Germanicus VS -[RUS]-ALted|L1: 90725f98da952045e88edc8ef2eabe4f
16.02.2015 - Germanicus VS -[RUS]-Sax|L3: ed96cde239ef358226ad2fe6b4f694f2
16.02.2015 - Germanicus VS -[RUS]-Sax|L3: 755fa31bd2dc6c0c58971804063bd9ee

-[RUS]-Sax|L3


12.02.2015 - -[RUS]-Sax|L3 VS -[RUS]-L1TO|L1: 7e20876bb40ed5efe817aaaff350f128
12.02.2015 - -[RUS]-Sax|L3 VS -[RUS]-L1TO|L1: fdccf3ed16c867efc639b9ee8bad2405
16.02.2015 - -[RUS]-Sax|L3 VS Germanicus: ed96cde239ef358226ad2fe6b4f694f2
16.02.2015 - -[RUS]-Sax|L3 VS Germanicus: 755fa31bd2dc6c0c58971804063bd9ee
16.02.2015 - -[RUS]-Sax|L3 VS -[RUS]-ALted|L1: 96c5e6e0fa174ab6bc8eb856e50ccfa1
16.02.2015 - -[RUS]-Sax|L3 VS -[RUS]-ALted|L1: 9b1c8add2dc967799a6135b6433868d4

-[RUS]-ALted|L1


13.02.2015 - -[RUS]-ALted|L1 VS -[RUS]-L1TO|L1: e8fb63ac4a2a11091ba1e8464a00fa0d
13.02.2015 - -[RUS]-ALted|L1 VS -[RUS]-L1TO|L1: 7eb254bf626c9844e3b2bd5e70c90ab8
15.02.2015 - -[RUS]-ALted|L1 VS Germanicus: fd2590520b56d444fe7ee1a7cfa740dc
15.02.2015 - -[RUS]-ALted|L1 VS Germanicus: 90725f98da952045e88edc8ef2eabe4f
16.02.2015 - -[RUS]-ALted|L1 VS -[RUS]-Sax|L3: 96c5e6e0fa174ab6bc8eb856e50ccfa1
16.02.2015 - -[RUS]-ALted|L1 VS -[RUS]-Sax|L3: 9b1c8add2dc967799a6135b6433868d4

Table is in automatic mode.