Si vis pacem para bellum 2015

Qualification A

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-DeDaRm|L1 BARBAROS 20 2 2*1,5= +3 17 17*3= +51 1 1*0,5= +0.5 376.2 290.3+1 417.6+1 3.2+1 2533.4+1 11.95+1 59.5
-[RUS]-Sax|L2 ROMANOS 21 4 4*1,5= +6 14 14*3= +42 3 3*0,5= +1.5 499.4+1 367.4 454.3+1 3.2+1 3380.5+1 17.12+1 54.5
[Sp]- Hackom EGIPCIOS 21 3 3*1,5= +4.5 12 12*3= +36 6 6*0,5= +3 572.8+1 459.6 552.4+1 3.5+1 3806.2+1 17+1 48.5
AHIL BARBAROS 20 1 1*1,5= +1.5 9 9*3= +27 10 10*0,5= +5 369.9 485.6 503.8+1 2.9 2712.6+1 13.18+1 36.5
VadimVoreNas ROMANOS 18 2 2*1,5= +3 8 8*3= +24 8 8*0,5= +4 432+1 414.3 445.4+1 3.1+1 2958.9+1 13.97+1 36
-[RUS]-Don|L2 ROMANOS 21 0 0*1,5= +0 7 7*3= +21 14 14*0,5= +7 325.6 445.7 421.3+1 3.1+1 2399.1+1 13.85+1 32
-[RUS]-SK1F|L1 BARBAROS 18 0 0*1,5= +0 4 4*3= +12 14 14*0,5= +7 304.6 375.4 358.7 3.2+1 1935.3+1 10.79+1 22
Germanicus BARBAROS 21 2 2*1,5= +3 2 2*3= +6 17 17*0,5= +8.5 344.3 525.9 457.3+1 2.9 2386+1 15.43+1 20.5

Qualification B

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-L1TO|L1 BARBAROS 18 0 0*1,5= +0 13 13*3= +39 5 5*0,5= +2.5 393.6 315.1 448.4+1 3.6+1 2736.1+1 12.61+1 45.5
-[RUS]-ALted|L1 BARBAROS 15 0 0*1,5= +0 11 11*3= +33 4 4*0,5= +2 379.5 255.7+1 354 2.7 2507.1+1 10.84+1 38
-[RUS]-Heaton|L1 ROMANOS 18 1 1*1,5= +1.5 10 10*3= +30 7 7*0,5= +3.5 332.6 303.9 381.4 3.3+1 2313+1 12.63+1 38
-[RUS]- Inkog|L4 EGIPCIOS 18 1 1*1,5= +1.5 8 8*3= +24 9 9*0,5= +4.5 266.2 304.2 332 3 1850.9+1 11.2+1 32
Mortimer ROMANOS 16 0 0*1,5= +0 7 7*3= +21 9 9*0,5= +4.5 298.4 385.6 406.9+1 3 2080.8+1 12.52+1 28.5
Fagos ROMANOS 15 0 0*1,5= +0 5 5*3= +15 10 10*0,5= +5 260.2 292.3+1 275.7 2.5 1866.2+1 11.04+1 23
-[ARMENIA]-Henrik EGIPCIOS 10 0 0*1,5= +0 0 0*3= +0 10 10*0,5= +5 158.2 369.6 287.8 2.5 1167.2 11.44+1 6

1/4

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-DeDaRm|L1 EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 0 0*0,5= +0 335 168.5 350.5 4 2188.5 9.02 6
Mortimer BARBAROS 2 0 0*1,5= +0 0 0*3= +0 2 2*0,5= +1 168.5 335 266 2 1238 8.92 1

1/4

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
[Sp]- Hackom ROMANOS 3 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 1 1*0,5= +0.5 485+1 443.3 522.7+1 5.7+1 3493+1 14.95+1 11.5
-[RUS]-ALted|L1 ROMANOS 3 0 0*1,5= +0 1 1*3= +3 2 2*0,5= +1 399 488 513.3+1 4+1 2586.3+1 14.91+1 8

1/4

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-Sax|L2 EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 0 0*0,5= +0 455.5 193 329 3.5 2886 8.56 6
-[RUS]-Heaton|L1 EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 0 0*3= +0 2 2*0,5= +1 162 460.5 436 3 1339 8.51 1

1/4

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-L1TO|L1 EGIPCIOS 3 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 1 1*0,5= +0.5 582.7+1 598.7 717+1 5.3+1 4222.7+1 15.95+1 11.5
AHIL ROMANOS 3 0 0*1,5= +0 1 1*3= +3 2 2*0,5= +1 582+1 583.3 575.3+1 3 3960.7+1 15.91+1 8

1/2

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-L1TO|L1 EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 0 0*0,5= +0 761.5 830 927 5.5 5276.5 16.65 6
-[RUS]-Sax|L2 EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 0 0*3= +0 2 2*0,5= +1 798 788 691 4 4281 16.55 1

1/2

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-DeDaRm|L1 EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 0 0*0,5= +0 500 590.5 732.5 4.5 3464.5 13.45 6
[Sp]- Hackom EGIPCIOS 2 0 0*1,5= +0 0 0*3= +0 2 2*0,5= +1 583.5 564.5 463 3.5 3033 13.36 1

Final

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
-[RUS]-DeDaRm|L1 ROMANOS 4 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 2 2*0,5= +1 645.3+1 367 523.3+1 5.5+1 4526.5+1 16.51+1 12
-[RUS]-L1TO|L1 ROMANOS 4 0 0*1,5= +0 2 2*3= +6 2 2*0,5= +1 367 650.5 669+1 5.5+1 3680.8+1 16.49+1 11

Table is in automatic mode.