Desert Strike

Group A

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
Mortimer ROMANOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
-[RUS]-SK1F|L1 BARBAROS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
AHIL ROMANOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
-[RUS]-ALted|L1 EGIPCIOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0

Group B

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
Zakat BARBAROS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
Dedarm EGIPCIOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
-[RUS]-L1TO|L1 EGIPCIOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
-[RUS]-Don|L2 ROMANOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0

Group C

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
Dez EGIPCIOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
Kreng ROMANOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
Renov BARBAROS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
Teodirick EGIPCIOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0

Group D

Full information
Nickname Race (*last game) All games Dead heat Wins Lose Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Villages (av.) Honor (av.) Time (av., min.) All Score
Biring GRIEGOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
Alligator PERSAS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
Анастас CARTAGINESES *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0
-[RUS]-LEGIONER EGIPCIOS *1,5= +0 *3= +0 0 0*0,5= +0 0 0 0 0 0 0 0

Table is in automatic mode.