Statistics (month)


Statistics. Player: "][U4A][GIDEON][R1"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2010 12 50 2.42 202.5 309.67 302.25 1482 00:19:57 4 0 0 0 28.14
2011 7 57.14 2.86 210 267.14 298.29 1279 00:13:14 1.5 0 0 0 36.61
2012 3 0 5.67 159.33 475.33 371.67 1263.67 00:18:59 0.9 0 0 0 25.22
2013 7 14.29 2.71 280 526.43 455.14 1838.43 00:16:15 1.9 0 0 0 42.86
2014 4 0 1.75 156.25 289.5 273.75 931.75 00:09:48 0.7 0 0 0 36.02
2015 4 0 2.25 142.25 357.5 276.5 1010.75 00:15:26 1 0 0 0 24.82
2016 17 11.76 2.88 267.29 529.47 467.24 1865.88 00:19:22 5.5 0 0 0 36.51
2017 8 0 4 261.63 772.88 627.75 2110.13 00:28:11 3.8 0 0 0 28.37
2018 38 15.79 4.05 361.18 595.58 564.61 2371.24 00:21:48 13.8 0 0 0 41.21

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 12
4 players16.67 %
6 players83.33 %
50 %
16.67 %
8.33 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
33.33 %
16.67 %
41.67 %
8.33 %
8.33 %
8.33 %
16.67 %
33.33 %
25 %
8.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 7
2 players14.29 %
4 players42.86 %
6 players14.29 %
8 players28.57 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
1 vs 114.29 %
50 x 5085.71 %
ROMANOS100 %
71.43 %
28.57 %
28.57 %
28.57 %
14.29 %
28.57 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 3
4 players33.33 %
6 players33.33 %
8 players33.33 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
66.67 %
33.33 %
33.33 %
66.67 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 7
2 players28.57 %
3 players14.29 %
4 players42.86 %
6 players14.29 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
1 vs 128.57 %
50 x 5028.57 %
ffa42.86 %
ROMANOS100 %
57.14 %
14.29 %
14.29 %
14.29 %
28.57 %
14.29 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 4
2 players75 %
4 players25 %
25 %
25 %
25 %
1 vs 175 %
ffa25 %
ROMANOS100 %
50 %
25 %
25 %
25 %
50 %
25 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 4
4 players50 %
6 players50 %
50 %
50 %
50 x 5050 %
ffa50 %
ROMANOS100 %
50 %
50 %
25 %
25 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 17
2 players47.06 %
4 players47.06 %
6 players5.88 %
23.53 %
17.65 %
11.76 %
1 vs 147.06 %
50 x 5029.41 %
ffa23.53 %
EGIPCIOS11.76 %
ROMANOS88.24 %
88.24 %
5.88 %
5.88 %
41.18 %
52.94 %
5.88 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 8
2 players12.5 %
3 players12.5 %
4 players50 %
6 players12.5 %
8 players12.5 %
37.5 %
25 %
12.5 %
1 vs 112.5 %
50 x 5037.5 %
ffa50 %
ROMANOS100 %
25 %
25 %
25 %
12.5 %
12.5 %
25 %
12.5 %
12.5 %
12.5 %
25 %
12.5 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 38
2 players50 %
3 players7.89 %
4 players31.58 %
6 players10.53 %
21.05 %
15.79 %
10.53 %
1 vs 150 %
50 x 5013.16 %
another5.26 %
ffa31.58 %
BARBAROS5.26 %
ROMANOS94.74 %
39.47 %
26.32 %
15.79 %
5.26 %
2.63 %
10.53 %
7.89 %
36.84 %
21.05 %
28.95 %
2.63 %
2.63 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team X
ROMANOScol
1176 337 472 6 6220 00:45:06savewin
team Fabikan75
EGIPCIOScol
26 97 0 0 182 00:01:38savewin
team Younes Zayan EGY
ROMANOScol
1122 860 773 4 5837 00:44:59savewin
team Gladiator
ROMANOScol
411 654 562 4 3392 00:45:06savewin
team ][U4A][GIDEON][R1
ROMANOScol
541 1088 999 8 4543 00:45:06savewin
team Mahdi
ROMANOScol
145 376 284 1 861 00:17:27savewin
King of the Mountain (6)
King of the Mountain (6)
id
   Date game: 06/09/2018   katapult0   ballist0   tower5   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Hackom
BARBAROScol
637 121 275 5 4101 00:15:40savewin
team sepanta
EGIPCIOScol
363 493 395 3 2432 00:15:35savewin
team Gladiator
ROMANOScol
42 306 215 3 602 00:15:40savewin
team ][U4A][GIDEON][R1
ROMANOScol
163 306 230 3 938 00:15:40savewin
Unknown Map
Unknown map
id
   Date game: 07/11/2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Roobin
ROMANOScol
579 115 336 4 3271 00:11:56savewin
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
172 366 274 2 957 00:09:20savewin
team Fabikan75
EGIPCIOScol
513 481 442 3 2477 00:11:56savewin
team ][U4A][GIDEON][R1
ROMANOScol
15 318 226 2 387 00:11:56savewin
Flower of Conflicts(4)
Flower of Conflicts(4)
id
   Date game: 27/08/2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ][U4A][GIDEON][R1
ROMANOScol
5397 843 904 5 25584 00:47:25savewin
team CPU5
EGIPCIOScol
325 1673 1580 3 3569 00:47:21savewin
team CPU1
EGIPCIOScol
150 1056 959 1 1886 00:46:06savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
97 942 847 2 1550 00:47:21savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
125 866 773 2 1501 00:47:21savewin
team CPU4
ROMANOScol
146 861 772 2 1695 00:47:21savewin
-[GOD]-Special Flower (6)
-[GOD]-Special Flower (6)
id
   Date game: 03/12/2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team HadeS*Tú®k
BARBAROScol
386 322 335 3 3489 01:51:08savewin
team Néstor
BARBAROScol
1205 897 847 3 9545 00:53:57savewin
team Hackom
ROMANOScol
1189 1239 1396 7 10004 01:51:08savewin
team ][U4A][GIDEON][R1
ROMANOScol
467 806 714 3 2865 01:51:08savewin
Crossroads (4)
Crossroads (4)
id
   Date game: 13/03/2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0