Statistics (month)


Statistics. Player: "Zmei"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2014 5 20 2.4 448.8 513.2 542.6 3676.2 00:35:26 3 0 0 0 39.31
2015 15 53.33 2.4 1004 445.47 464.87 5303.2 00:30:39 7.7 0 0 0 65.56
2018 2 100 3 852 338 428 4489.5 00:26:16 0.9 0 0 0 64.76

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 5
2 players20 %
4 players40 %
5 players20 %
6 players20 %
40 %
20 %
20 %
1 vs 120 %
50 x 5020 %
ffa60 %
ROMANOS100 %
20 %
40 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
40 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 15
2 players6.67 %
3 players13.33 %
4 players60 %
6 players13.33 %
8 players6.67 %
46.67 %
20 %
6.67 %
1 vs 16.67 %
50 x 5026.67 %
another26.67 %
ffa40 %
BRITI6.67 %
PERSAS13.33 %
ROMANOS80 %
6.67 %
6.67 %
26.67 %
20 %
6.67 %
26.67 %
6.67 %
26.67 %
33.33 %
20 %
20 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 2
4 players50 %
8 players50 %
50 %
50 %
another50 %
ffa50 %
BARBAROS100 %
100 %
100 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Zmei
BARBAROScol
959 107 282 2 4589 00:19:21savewin
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
1100 130 293 2 4799 00:19:21savewin
team CPU1
ROMANOScol
98 571 478 2 1347 00:17:34savewin
team CPU2
ROMANOScol
4 277 186 1 301 00:12:14savewin
team CPU3
ROMANOScol
58 377 285 2 712 00:15:16savewin
team CPU4
ROMANOScol
38 497 406 2 715 00:19:15savewin
team CPU5
ROMANOScol
0 243 152 1 241 00:19:15savewin
team CPU6
ROMANOScol
39 122 31 1 239 00:05:18savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 25.02.2018   katapult0   ballist0   tower2   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Zmei
BARBAROScol
745 569 574 4 4390 00:33:11savewin
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
557 356 611 4 5190 00:33:11savewin
team ~}Java{~Néstor
BARBAROScol
46 132 83 1 411 00:33:11savewin
team Slawek
ROMANOScol
144 546 457 2 1666 00:33:11savewin
Tornado (4)
Tornado (4)
id
   Date game: 25.02.2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Zmei
ROMANOScol
1751 102 287 2 7951 00:16:46savewin
team CPU1
ROMANOScol
46 409 320 2 614 00:16:41savewin
team CPU2
ROMANOScol
32 771 685 3 953 00:16:41savewin
team CPU3
ROMANOScol
24 571 481 2 807 00:16:41savewin
Flower of Conflicts(4)
Flower of Conflicts(4)
id
   Date game: 03.09.2015   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Zmei
ROMANOScol
506 52 133 3 2503 00:10:54savewin
team CPU1
ROMANOScol
57 318 228 1 505 00:10:49savewin
team CPU2
ROMANOScol
112 226 137 1 628 00:08:26savewin
team CPU3
ROMANOScol
11 90 0 0 130 00:02:40savewin
Flower of Conflicts(4)
Flower of Conflicts(4)
id
   Date game: 01.09.2015   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Zmei
ROMANOScol
6239 1170 1272 5 28619 01:05:01savewin
team CPU1
ROMANOScol
236 1411 1318 3 3455 00:59:44savewin
team CPU2
ROMANOScol
121 364 272 2 765 00:26:48savewin
team CPU3
ROMANOScol
345 1902 1809 5 4379 01:04:56savewin
team CPU4
ROMANOScol
262 2053 1961 5 4518 01:04:56savewin
team CPU5
ROMANOScol
206 757 664 2 1619 00:58:24savewin
Parasite (8)
Parasite (8)
id
   Date game: 17.01.2015   katapult0   ballist0   tower0   tarans0