Statistics (month)


Statistics. Player: "Sepanta"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2019 7 28.57 2.86 272.43 443.57 440.57 1808.14 00:16:04 1.9 0 0 0 42.63
2020 10 60 2.8 385.3 332.5 367.7 2355.4 00:12:12 2 0 0 0 73.16

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 7
4 players57.14 %
6 players28.57 %
8 players14.29 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
50 x 5071.43 %
ffa28.57 %
EGIPCIOS100 %
14.29 %
14.29 %
14.29 %
57.14 %
42.86 %
14.29 %
28.57 %
14.29 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2020 10
4 players20 %
6 players30 %
8 players50 %
40 %
30 %
10 %
50 x 50100 %
EGIPCIOS100 %
10 %
10 %
20 %
10 %
10 %
10 %
30 %
40 %
10 %
20 %
30 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ImT^Canute
ROMANOScol
483 441 487 2 3566 00:14:11savewin
team ZentuÑito
EGIPCIOScol
744 305 597 4 4860 00:14:11savewin
team Brennus
ROMANOScol
482 258 505 5 3217 00:14:11savewin
team Maxwell
ROMANOScol
283 498 431 4 2115 00:14:11savewin
team Frozsen
BARBAROScol
491 330 323 3 2783 00:14:11savewin
team Sepanta
EGIPCIOScol
257 435 351 2 1425 00:14:11savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
380 626 493 2 2230 00:14:11savewin
team Hackom
ROMANOScol
344 605 515 4 2110 00:14:11savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 15.09.2020   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ImT^Canute
EGIPCIOScol
711 421 464 4 4346 00:16:02savewin
team Maxwell
ROMANOScol
276 112 255 2 1718 00:16:02savewin
team Hackom
ROMANOScol
519 278 518 7 3791 00:16:02savewin
team ZentuÑito
EGIPCIOScol
209 304 253 2 1486 00:16:02savewin
team Frozsen
BARBAROScol
213 294 294 3 1400 00:16:02savewin
team Sepanta
EGIPCIOScol
309 549 550 6 1894 00:16:02savewin
team Brennus
ROMANOScol
103 309 249 2 695 00:16:02savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
445 579 499 3 2552 00:16:02savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 15.09.2020   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Sepanta
EGIPCIOScol
801 394 609 3 4921 00:14:19savewin
team otilio
ROMANOScol
180 256 262 1 1320 00:14:19savewin
team ESPARTAN0
ROMANOScol
262 203 215 1 1665 00:14:19savewin
team Fa|mand~
ROMANOScol
232 378 368 2 1575 00:14:19savewin
team Mr~Tiger~
ROMANOScol
120 233 141 1 696 00:11:41savewin
team Brennus
ROMANOScol
273 315 258 2 1417 00:14:19savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
513 465 383 2 2635 00:14:19savewin
team S&K
ROMANOScol
310 462 371 2 1888 00:14:19savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 27.04.2020   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team otilio
ROMANOScol
431 387 435 4 2916 00:14:50savewin
team Sepanta
EGIPCIOScol
778 505 599 5 5201 00:14:50savewin
team S&K
ROMANOScol
537 472 531 4 3300 00:14:50savewin
team Fa|mand~
ROMANOScol
216 560 472 3 1586 00:14:50savewin
team Mr~Tiger~
ROMANOScol
330 537 580 4 2146 00:14:50savewin
team ||ThOr||
EGIPCIOScol
272 455 357 2 1713 00:10:47savewin
team Brennus
ROMANOScol
493 515 427 2 2753 00:14:50savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
782 499 436 2 4373 00:14:50savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 27.04.2020   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team otilio
EGIPCIOScol
397 305 352 3 2367 00:12:10savewin
team Fa|mand~
ROMANOScol
643 189 498 3 4097 00:12:10savewin
team S&K
ROMANOScol
352 172 456 3 2148 00:12:10savewin
team Sepanta
EGIPCIOScol
541 320 530 4 3160 00:12:10savewin
team Mr~Tiger~
ROMANOScol
194 447 358 3 1212 00:12:10savewin
team Brennus
ROMANOScol
263 472 393 2 1426 00:12:10savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
256 483 398 2 1545 00:12:10savewin
team ||ThOr||
EGIPCIOScol
240 556 516 3 1646 00:12:10savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 27.04.2020   katapult0   ballist0   tower0   tarans0