Statistics (month)


Statistics. Player: "JÀSHÁN"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2013 1 0 1 103 153 62 520 00:08:39 0.1 0 0 0 22.76
2014 16 68.75 2.75 270.56 203.06 247 1783.38 00:10:27 2.8 0 0 0 64.63
2015 48 58.33 2.85 404.44 239.17 292.15 2370.15 00:13:16 10.6 0 0 0 67.72
2016 1 0 2 186 89 56 796 00:05:04 0.1 0 0 0 59.5
2017 67 50.75 2.37 371.27 238.87 302.45 2172.43 00:11:45 13.1 0 0 0 70.04
2018 2 100 3 488.5 249.5 342.5 3103.5 00:12:07 0.4 0 0 0 97
2019 2 100 4.5 535 264 321.5 2699.5 00:11:50 0.4 0 0 0 86.44

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 1
6 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 16
6 players81.25 %
8 players18.75 %
37.5 %
25 %
12.5 %
50 x 50100 %
BARBAROS12.5 %
EGIPCIOS56.25 %
ROMANOS31.25 %
6.25 %
6.25 %
6.25 %
56.25 %
25 %
25 %
12.5 %
18.75 %
25 %
18.75 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 48
3 players2.08 %
4 players29.17 %
5 players2.08 %
6 players50 %
8 players16.67 %
25 %
14.58 %
10.42 %
50 x 5081.25 %
another12.5 %
ffa6.25 %
BARBAROS18.75 %
EGIPCIOS16.67 %
ROMANOS64.58 %
14.58 %
10.42 %
2.08 %
10.42 %
2.08 %
33.33 %
27.08 %
31.25 %
10.42 %
16.67 %
16.67 %
12.5 %
4.17 %
8.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 1
4 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 67
2 players1.49 %
4 players5.97 %
6 players50.75 %
8 players41.79 %
25.37 %
22.39 %
14.93 %
1 vs 11.49 %
50 x 5098.51 %
BARBAROS4.48 %
EGIPCIOS61.19 %
ROMANOS34.33 %
14.93 %
26.87 %
11.94 %
17.91 %
10.45 %
1.49 %
2.99 %
13.43 %
29.85 %
14.93 %
7.46 %
20.9 %
14.93 %
8.96 %
2.99 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 2
4 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 2
4 players50 %
8 players50 %
50 %
50 %
50 x 5050 %
another50 %
ROMANOS100 %
100 %
50 %
50 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Howland Reed
ROMANOScol
359 274 392 2 2053 00:12:01savewin
team -{Viking}-FlaKo
ROMANOScol
390 201 303 2 2135 00:12:01savewin
team *}MM{*HawK
EGIPCIOScol
83 394 321 2 722 00:12:01savewin
team JÀSHÁN
ROMANOScol
392 366 387 2 1832 00:12:01savewin
A Quiet Lake(4)
A Quiet Lake(4)
id
   Date game: 22/02/2017   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
100 348 302 4 1013 00:09:00savewin
team JÀSHÁN
ROMANOScol
113 469 396 5 946 00:09:00savewin
team Néstor
ROMANOScol
320 94 366 5 1252 00:09:00savewin
team HoR_ Hackom
ROMANOScol
497 119 454 5 2034 00:09:00savewin
Towns (4)
Towns  (4)
id
   Date game: 26/07/2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
1112 256 383 4 5324 00:14:39savewin
team JÀSHÁN
ROMANOScol
957 59 247 4 4453 00:14:39savewin
team CPU1
ROMANOScol
48 579 484 2 854 00:14:30savewin
team CPU2
ROMANOScol
5 122 31 1 144 00:05:14savewin
team CPU3
ROMANOScol
30 122 31 1 219 00:05:04savewin
team CPU4
ROMANOScol
110 530 436 2 950 00:13:11savewin
team CPU5
ROMANOScol
73 379 290 2 666 00:14:33savewin
team CPU6
ROMANOScol
49 357 267 1 625 00:14:33savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 14.09.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team JÀSHÁN
ROMANOScol
473 270 310 3 2876 00:11:46savewin
team L1TO
EGIPCIOScol
512 337 578 3 3460 00:11:46savewin
team Néstor
ROMANOScol
246 472 382 2 1481 00:11:46savewin
team Pr3T0$
EGIPCIOScol
340 530 432 3 2018 00:11:15savewin
Crossroads (4)
Crossroads (4)
id
   Date game: 16/06/2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team JÀSHÁN
ROMANOScol
504 229 375 3 3331 00:12:29savewin
team L1TO
EGIPCIOScol
288 355 388 4 1917 00:12:29savewin
team Néstor
ROMANOScol
298 414 322 2 1706 00:12:16savewin
team Pr3T0$
EGIPCIOScol
273 414 364 2 1575 00:12:29savewin
Crossroads (4)
Crossroads (4)
id
   Date game: 16/06/2018   katapult0   ballist0   tower0   tarans0