Statistics (month)


Multi-nicks:

-[RUS]-Don|L2  Brennus  -[RUS]-Don |L2  DON  -[RUS]-Don|L3  -[RUS]-Don|L4  Don  DON  -[RUS]-Don  MAC  Hitry  Marcus  
See full statistics (witth all multi-nick)  

Statistics. Player: "Brennus"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2015 1 100 1 245 434 368 1810 00:27:09 0.5 0 0 0 25.25
2016 16 87.5 4.25 675.38 289.19 362.44 4217.56 00:17:29 4.7 0 0 0 91.4
2017 1 0 7 755 313 276 3770 00:21:15 0.4 0 0 0 67.19
2019 21 47.62 2.62 294.24 332.67 326.52 1846.52 00:16:12 5.7 0 0 0 43.17
2020 46 47.83 2.74 288.8 287.78 311.26 1676.76 00:12:04 9.3 0 0 0 52.65
2021 75 50.67 2.47 296.27 245.72 287.17 1772.93 00:10:42 13.4 0 0 0 62.81

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 1
6 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 16
2 players12.5 %
4 players50 %
5 players12.5 %
6 players25 %
31.25 %
25 %
18.75 %
1 vs 112.5 %
50 x 5056.25 %
another6.25 %
ffa25 %
BARBAROS50 %
ROMANOS50 %
6.25 %
6.25 %
81.25 %
6.25 %
25 %
31.25 %
18.75 %
12.5 %
6.25 %
6.25 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 1
6 players100 %
100 %
50 x 50100 %
BARBAROS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 21
2 players4.76 %
4 players61.9 %
6 players23.81 %
8 players9.52 %
23.81 %
19.05 %
14.29 %
1 vs 14.76 %
50 x 5071.43 %
ffa23.81 %
BARBAROS9.52 %
ROMANOS90.48 %
4.76 %
23.81 %
66.67 %
4.76 %
28.57 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
4.76 %
9.52 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2020 46
4 players6.52 %
6 players43.48 %
8 players50 %
32.61 %
23.91 %
15.22 %
50 x 50100 %
BARBAROS15.22 %
ROMANOS84.78 %
2.17 %
15.22 %
8.7 %
32.61 %
4.35 %
4.35 %
4.35 %
28.26 %
32.61 %
19.57 %
10.87 %
10.87 %
8.7 %
6.52 %
4.35 %
6.52 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2021 75
4 players10.67 %
6 players45.33 %
8 players44 %
18.67 %
17.33 %
17.33 %
50 x 5096 %
another2.67 %
ffa1.33 %
BARBAROS29.33 %
EGIPCIOS1.33 %
ROMANOS69.33 %
8 %
10.67 %
5.33 %
30.67 %
8 %
2.67 %
2.67 %
32 %
12 %
20 %
17.33 %
13.33 %
13.33 %
14.67 %
5.33 %
4 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
100 305 275 3 783 00:07:52savewin
team valentin
ROMANOScol
144 290 199 3 889 00:07:52savewin
team Brennus
ROMANOScol
383 126 276 2 1538 00:07:52savewin
team LoKi
ROMANOScol
212 118 255 2 927 00:07:52savewin
Flower of Conflicts(4)
Flower of Conflicts(4)
id
   Date game: 14.09.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
525 259 489 2 2757 00:14:50savewin
team valentin
EGIPCIOScol
627 519 462 2 3830 00:14:50savewin
team Chris
EGIPCIOScol
514 422 425 2 4346 00:14:50savewin
team El caña
ROMANOScol
279 407 502 4 2711 00:14:50savewin
team Brennus
BARBAROScol
568 342 272 3 3272 00:14:50savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
207 501 437 1 1341 00:14:50savewin
team Surena
EGIPCIOScol
406 614 538 3 2427 00:14:50savewin
team LoKi
ROMANOScol
375 502 469 3 2077 00:14:50savewin
Island (8)
Island (8)
id
   Date game: 24.07.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Fa|mand~
ROMANOScol
86 27 184 2 621 00:05:18savewin
team LoKi
ROMANOScol
97 52 93 1 583 00:05:18savewin
team Imt^Canto_II
EGIPCIOScol
114 78 116 1 627 00:05:18savewin
team assassin
EGIPCIOScol
66 48 196 2 564 00:05:18savewin
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
108 87 95 1 460 00:05:18savewin
team Brennus
ROMANOScol
7 113 93 2 134 00:05:18savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
26 80 210 2 158 00:05:18savewin
team valentin
EGIPCIOScol
52 122 183 2 278 00:05:18savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 05.08.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
BARBAROScol
183 67 134 1 1048 00:08:18savewin
team Brennus
ROMANOScol
226 97 393 3 1434 00:08:18savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
366 75 406 4 2024 00:08:18savewin
team assassin
EGIPCIOScol
374 155 342 3 2075 00:08:18savewin
team .} Praetorians {.
EGIPCIOScol
42 273 370 3 497 00:08:18savewin
team Imt^Canto_II
ROMANOScol
160 307 263 2 875 00:08:18savewin
team LoKi
ROMANOScol
88 293 333 3 586 00:08:18savewin
team Chris
EGIPCIOScol
73 306 276 3 738 00:08:18savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 04.08.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team OTILIO
ROMANOScol
157 307 274 2 1133 00:08:04savewin
team valentin
EGIPCIOScol
174 343 265 2 1098 00:08:04savewin
team .} Praetorians {.
EGIPCIOScol
31 309 228 2 442 00:08:04savewin
team Brennus
ROMANOScol
473 138 277 2 2082 00:08:04savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
292 94 396 3 1140 00:08:04savewin
team LoKi
ROMANOScol
164 152 118 1 735 00:08:04savewin
King of the Mountain (6)
King of the Mountain (6)
id
   Date game: 02.08.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0