Statistics (month)


Statistics. Player: "Chris"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2014 3 66.67 3.33 251.33 346 378.33 1868 00:13:53 0.7 0 0 0 50.96
2017 7 42.86 1.86 128.57 209 202 929.43 00:13:34 1.6 0 0 0 25.95
2019 3 33.33 3 302.33 402.33 331 1957.67 00:13:20 0.7 0 0 0 55.61
2020 90 48.89 2.79 383.96 275.34 360.37 2107.02 00:10:17 15.4 0 0 0 77.63
2021 157 38.22 2.74 361.97 316.87 362.99 2044.13 00:10:39 27.9 0 0 0 72.77

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 3
6 players33.33 %
8 players66.67 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 7
4 players14.29 %
6 players42.86 %
8 players42.86 %
28.57 %
28.57 %
14.29 %
50 x 5085.71 %
ffa14.29 %
EGIPCIOS85.71 %
ROMANOS14.29 %
42.86 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
28.57 %
42.86 %
28.57 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 3
6 players66.67 %
8 players33.33 %
66.67 %
33.33 %
50 x 50100 %
EGIPCIOS66.67 %
ROMANOS33.33 %
66.67 %
33.33 %
66.67 %
33.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2020 90
4 players22.22 %
6 players46.67 %
8 players31.11 %
18.89 %
14.44 %
13.33 %
50 x 50100 %
BARBAROS1.11 %
EGIPCIOS98.89 %
16.67 %
52.22 %
11.11 %
13.33 %
4.44 %
1.11 %
1.11 %
4.44 %
32.22 %
25.56 %
14.44 %
6.67 %
12.22 %
4.44 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2021 157
4 players12.74 %
6 players43.31 %
8 players43.95 %
21.66 %
14.65 %
13.38 %
50 x 5099.36 %
another0.64 %
EGIPCIOS100 %
17.83 %
38.85 %
6.37 %
10.19 %
14.01 %
5.1 %
2.55 %
5.1 %
4.46 %
15.92 %
14.65 %
19.11 %
20.38 %
16.56 %
3.18 %
5.73 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
525 259 489 2 2757 00:14:50savewin
team valentin
EGIPCIOScol
627 519 462 2 3830 00:14:50savewin
team Chris
EGIPCIOScol
514 422 425 2 4346 00:14:50savewin
team El caña
ROMANOScol
279 407 502 4 2711 00:14:50savewin
team Brennus
BARBAROScol
568 342 272 3 3272 00:14:50savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
207 501 437 1 1341 00:14:50savewin
team Surena
EGIPCIOScol
406 614 538 3 2427 00:14:50savewin
team LoKi
ROMANOScol
375 502 469 3 2077 00:14:50savewin
Island (8)
Island (8)
id
   Date game: 24.07.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
BARBAROScol
183 67 134 1 1048 00:08:18savewin
team Brennus
ROMANOScol
226 97 393 3 1434 00:08:18savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
366 75 406 4 2024 00:08:18savewin
team assassin
EGIPCIOScol
374 155 342 3 2075 00:08:18savewin
team .} Praetorians {.
EGIPCIOScol
42 273 370 3 497 00:08:18savewin
team Imt^Canto_II
ROMANOScol
160 307 263 2 875 00:08:18savewin
team LoKi
ROMANOScol
88 293 333 3 586 00:08:18savewin
team Chris
EGIPCIOScol
73 306 276 3 738 00:08:18savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 04.08.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Brennus
ROMANOScol
309 265 322 2 2142 00:12:38savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
395 406 421 3 2184 00:12:38savewin
team EDUARDO
EGIPCIOScol
306 457 408 3 2197 00:12:38savewin
team Chris
EGIPCIOScol
721 551 487 2 3505 00:12:38savewin
team LoKi
ROMANOScol
103 201 93 2 549 00:12:38savewin
team assassin
EGIPCIOScol
258 292 218 1 1351 00:12:38savewin
Hilly valley (6)
Hilly valley (6)
id
   Date game: 31.07.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Brennus
BARBAROScol
423 175 229 3 2565 00:11:31savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
343 391 357 3 2085 00:11:31savewin
team EDUARDO
EGIPCIOScol
478 411 446 3 2843 00:11:31savewin
team LoKi
ROMANOScol
289 514 406 3 2063 00:11:31savewin
team Chris
EGIPCIOScol
331 377 279 3 1767 00:10:37savewin
team assassin
EGIPCIOScol
304 397 356 3 1957 00:11:31savewin
Hurricane (6)
Hurricane (6)
id
   Date game: 31.07.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team LoKi
ROMANOScol
264 632 597 3 2775 00:17:31savewin
team douglas
EGIPCIOScol
306 548 567 5 2722 00:17:31savewin
team Brennus
ROMANOScol
493 450 547 4 4181 00:17:31savewin
team Chris
EGIPCIOScol
666 542 601 4 4918 00:17:31savewin
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
545 680 583 4 3078 00:17:31savewin
team Hackom
EGIPCIOScol
358 435 358 3 1994 00:17:31savewin
team valentin
BARBAROScol
710 376 339 3 3793 00:17:31savewin
team Lord Gwyn
BARBAROScol
539 270 240 2 2592 00:17:31savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 26.07.2021   katapult0   ballist0   tower0   tarans0