Statistics (month)


Statistics. Player: "CPU4"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2002 5 60 1.6 234.6 197 168.2 1475.8 01:33:58 7.8 0 0 0 5.95
2008 2 0 1 54.5 1083.5 980.5 1415.5 01:20:54 2.7 0 0 0 6.63
2009 16 6.25 1 55.88 992.69 911.25 1454.81 01:02:04 16.6 0 0 0 8.88
2010 2 0 2 25 912 814 1055.5 00:49:22 1.6 0 0 0 8.1
2011 2 50 1 68 727.5 652 1501 01:00:33 2 0 0 0 9.39
2012 32 6.25 1.53 137.13 669.5 600.44 1536.66 00:56:02 29.9 0 0 0 10.39
2013 6 50 1 58.67 408.83 367.67 941.33 00:23:04 2.3 0 0 0 15.47
2014 81 12.35 1.73 246.91 419.35 360.79 1697.35 00:27:05 36.6 0 0 0 23.75
2015 80 13.75 1.56 137.78 548.36 489.64 1360.55 00:33:45 45 0 0 0 15.28
2016 24 4.17 1.75 207.13 514.42 440.5 1582.83 00:33:41 13.5 0 0 0 17.81
2017 17 23.53 2.06 234.88 672.59 626.82 2283.88 01:03:22 18 0 0 0 13.66
2018 34 23.53 1.91 115.15 624.15 580.24 1477.29 00:30:29 17.3 0 0 0 18.36
2019 15 6.67 1.27 72 483.47 413.07 921.13 00:31:29 7.9 0 0 0 11.09

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2002 5
5 players20 %
6 players40 %
8 players40 %
20 %
20 %
20 %
another100 %
BARBAROS80 %
CARTAGINESES20 %
40 %
60 %
40 %
40 %
20 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2008 2
6 players100 %
100 %
another100 %
CARTAGINESES50 %
GRIEGOS50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2009 16
6 players93.75 %
8 players6.25 %
81.25 %
12.5 %
6.25 %
50 x 506.25 %
another93.75 %
BARBAROS6.25 %
CARTAGINESES6.25 %
EGIPCIOS6.25 %
GRIEGOS68.75 %
ROMANOS12.5 %
6.25 %
37.5 %
18.75 %
12.5 %
18.75 %
6.25 %
18.75 %
18.75 %
25 %
12.5 %
6.25 %
18.75 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 2
6 players100 %
50 %
50 %
another100 %
GRIEGOS50 %
ROMANOS50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 2
6 players50 %
8 players50 %
50 %
50 %
another100 %
BARBAROS50 %
GRIEGOS50 %
50 %
50 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 32
5 players3.13 %
6 players31.25 %
7 players3.13 %
8 players62.5 %
15.63 %
12.5 %
12.5 %
50 x 5012.5 %
another87.5 %
BARBAROS21.88 %
CARTAGINESES6.25 %
EGIPCIOS9.38 %
GRIEGOS46.88 %
PERSAS3.13 %
ROMANOS12.5 %
18.75 %
71.88 %
6.25 %
3.13 %
18.75 %
28.13 %
3.13 %
6.25 %
6.25 %
12.5 %
25 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 6
6 players66.67 %
8 players33.33 %
50 %
16.67 %
16.67 %
another100 %
BARBAROS33.33 %
GRIEGOS50 %
ROMANOS16.67 %
16.67 %
33.33 %
50 %
16.67 %
83.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 81
4 players2.47 %
5 players4.94 %
6 players40.74 %
7 players2.47 %
8 players49.38 %
3.7 %
3.7 %
3.7 %
50 x 5022.22 %
another76.54 %
ffa1.23 %
BARBAROS28.4 %
BRITI2.47 %
CARTAGINESES8.64 %
EGIPCIOS7.41 %
GRIEGOS24.69 %
PERSAS6.17 %
ROMANOS22.22 %
1.23 %
4.94 %
9.88 %
25.93 %
54.32 %
2.47 %
1.23 %
20.99 %
22.22 %
19.75 %
20.99 %
6.17 %
1.23 %
3.7 %
4.94 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 80
4 players3.75 %
5 players11.25 %
6 players41.25 %
8 players43.75 %
10 %
8.75 %
6.25 %
50 x 501.25 %
another96.25 %
ffa2.5 %
ARMENIANS2.5 %
BARBAROS13.75 %
CARTAGINESES5 %
EGIPCIOS17.5 %
GRIEGOS8.75 %
ROMANOS52.5 %
2.5 %
7.5 %
12.5 %
15 %
50 %
5 %
7.5 %
3.75 %
18.75 %
31.25 %
13.75 %
13.75 %
7.5 %
2.5 %
8.75 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 24
4 players8.33 %
5 players4.17 %
6 players33.33 %
8 players54.17 %
25 %
12.5 %
8.33 %
50 x 5041.67 %
another54.17 %
ffa4.17 %
ARMENIANS4.17 %
BARBAROS8.33 %
BRITI8.33 %
EGIPCIOS20.83 %
PERSAS4.17 %
ROMANOS54.17 %
8.33 %
58.33 %
29.17 %
4.17 %
12.5 %
16.67 %
12.5 %
4.17 %
8.33 %
37.5 %
8.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 17
4 players23.53 %
6 players29.41 %
8 players47.06 %
17.65 %
11.76 %
11.76 %
50 x 5041.18 %
another58.82 %
BARBAROS5.88 %
EGIPCIOS47.06 %
GRIEGOS5.88 %
GRIEGOS_AI5.88 %
ROMANOS29.41 %
ROMANOS_CPU5.88 %
17.65 %
5.88 %
58.82 %
5.88 %
5.88 %
5.88 %
17.65 %
11.76 %
23.53 %
5.88 %
5.88 %
17.65 %
5.88 %
11.76 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 34
5 players8.82 %
6 players41.18 %
7 players2.94 %
8 players47.06 %
20.59 %
14.71 %
8.82 %
another97.06 %
ffa2.94 %
BARBAROS5.88 %
EGIPCIOS35.29 %
GRIEGOS_AI2.94 %
ROMANOS55.88 %
5.88 %
44.12 %
26.47 %
11.76 %
2.94 %
8.82 %
2.94 %
8.82 %
11.76 %
5.88 %
32.35 %
5.88 %
32.35 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 15
6 players33.33 %
8 players66.67 %
26.67 %
20 %
13.33 %
another100 %
BARBAROS13.33 %
EGIPCIOS26.67 %
ROMANOS60 %
13.33 %
40 %
46.67 %
20 %
33.33 %
6.67 %
40 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
1112 256 383 4 5324 00:14:39savewin
team JÀSHÁN
ROMANOScol
957 59 247 4 4453 00:14:39savewin
team CPU1
ROMANOScol
48 579 484 2 854 00:14:30savewin
team CPU2
ROMANOScol
5 122 31 1 144 00:05:14savewin
team CPU3
ROMANOScol
30 122 31 1 219 00:05:04savewin
team CPU4
ROMANOScol
110 530 436 2 950 00:13:11savewin
team CPU5
ROMANOScol
73 379 290 2 666 00:14:33savewin
team CPU6
ROMANOScol
49 357 267 1 625 00:14:33savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 14.09.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
6219 0 247 12 25722 01:22:10savewin
team CPU1
EGIPCIOScol
0 1386 1287 2 1487 01:22:05savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
0 635 534 2 656 01:07:13savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
0 1117 1016 2 1210 01:22:05savewin
team CPU4
EGIPCIOScol
0 893 791 2 921 00:47:05savewin
team CPU5
EGIPCIOScol
0 660 561 1 706 01:18:51savewin
team CPU6
EGIPCIOScol
0 487 386 1 508 00:40:12savewin
team CPU7
EGIPCIOScol
0 1041 941 2 1111 01:16:32savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 22.05.2019   katapult6   ballist0   tower11   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
3217 0 247 10 24563 01:06:55savewin
team CPU1
BARBAROScol
0 308 254 1 619 00:57:55savewin
team CPU2
BARBAROScol
0 741 689 2 1468 01:04:08savewin
team CPU3
BARBAROScol
0 536 484 2 1074 00:52:60savewin
team CPU4
BARBAROScol
0 501 449 2 999 00:37:35savewin
team CPU5
BARBAROScol
0 314 260 1 617 01:00:31savewin
team CPU6
BARBAROScol
0 291 236 1 585 00:48:56savewin
team CPU7
BARBAROScol
0 527 475 2 1061 01:06:50savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 21.05.2019   katapult7   ballist0   tower13   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
6611 0 248 12 27517 01:38:25savewin
team CPU1
ROMANOScol
0 698 602 1 742 01:23:60savewin
team CPU2
ROMANOScol
0 913 819 2 991 00:48:39savewin
team CPU3
ROMANOScol
0 564 470 1 586 01:32:37savewin
team CPU4
ROMANOScol
0 1590 1497 2 1748 01:38:20savewin
team CPU5
ROMANOScol
0 1231 1135 2 1289 01:29:12savewin
team CPU6
ROMANOScol
0 1093 999 2 1203 01:10:05savewin
team CPU7
ROMANOScol
0 522 426 1 566 01:36:56savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 19.05.2019   katapult4   ballist0   tower16   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
753 366 450 3 3634 00:12:51savewin
team Don
ROMANOScol
671 159 458 2 3220 00:12:51savewin
team CPU1
ROMANOScol
74 393 303 1 736 00:12:45savewin
team CPU2
ROMANOScol
240 274 185 1 1184 00:12:45savewin
team CPU3
ROMANOScol
4 91 0 0 103 00:08:10savewin
team CPU4
ROMANOScol
77 333 242 1 695 00:12:23savewin
team CPU5
ROMANOScol
112 307 215 1 717 00:12:11savewin
team CPU6
ROMANOScol
14 92 0 0 134 00:02:56savewin
-[GOD]-Alexandrie (8)
-[GOD]-Alexandrie (8)
id
   Date game: 14.05.2019   katapult12   ballist0   tower0   tarans0