Statistics (month)


Statistics. Player: "CPU3"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2002 9 22.22 1.33 305.22 700 628.78 2705.44 01:01:51 9.3 0 0 0 16.57
2008 2 0 1 27 1045 954.5 1441.5 01:20:54 2.7 0 0 0 6.75
2009 22 27.27 1.05 68.41 900.5 849.91 1406.23 00:50:14 18.4 0 0 0 10.6
2010 4 0 1.25 73 509 424.75 842 00:36:42 2.4 0 0 0 8.69
2011 2 50 1 97.5 944 845 1642 01:00:33 2 0 0 0 10.28
2012 35 17.14 1.71 133.97 602.43 564.63 1527.54 00:54:15 31.6 0 0 0 10.67
2013 4 25 2 87.75 680 673.5 1444.5 00:34:33 2.3 0 0 0 15.84
2014 112 27.68 1.75 219.55 409.57 391.54 1624.23 00:26:07 48.7 0 0 0 23.57
2015 132 12.12 1.61 124.74 540.3 473.98 1268.33 00:28:35 62.9 0 0 0 16.81
2016 31 12.9 2.16 271.26 2039.19 2005.52 3883.55 00:46:56 24.3 0 0 0 31.35
2017 12 16.67 1.92 403.33 1468.92 1398.17 4656.17 01:25:30 17.1 0 0 0 20.63
2018 48 20.83 2.21 162.35 2198.13 2154.06 5645.88 00:43:34 34.9 0 0 0 49.09
2019 18 11.11 1.72 122.78 534.06 460.22 1214.67 00:31:02 9.3 0 0 0 14.83

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2002 9
3 players11.11 %
4 players22.22 %
5 players11.11 %
6 players22.22 %
7 players11.11 %
8 players22.22 %
11.11 %
11.11 %
11.11 %
another100 %
BARBAROS11.11 %
CARTAGINESES66.67 %
EGIPCIOS11.11 %
GRIEGOS11.11 %
22.22 %
22.22 %
55.56 %
11.11 %
11.11 %
77.78 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2008 2
6 players100 %
100 %
another100 %
GRIEGOS50 %
PERSAS50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2009 22
6 players95.45 %
8 players4.55 %
86.36 %
9.09 %
4.55 %
50 x 504.55 %
another95.45 %
CARTAGINESES13.64 %
EGIPCIOS9.09 %
GRIEGOS68.18 %
PERSAS4.55 %
ROMANOS4.55 %
59.09 %
27.27 %
9.09 %
4.55 %
9.09 %
36.36 %
27.27 %
9.09 %
4.55 %
13.64 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 4
2 players25 %
6 players75 %
25 %
25 %
25 %
1 vs 125 %
another75 %
BARBAROS25 %
GRIEGOS25 %
ROMANOS50 %
25 %
25 %
25 %
25 %
50 %
25 %
25 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 2
6 players50 %
8 players50 %
50 %
50 %
another100 %
GRIEGOS50 %
ROMANOS50 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 35
2 players2.86 %
4 players2.86 %
6 players31.43 %
7 players2.86 %
8 players60 %
14.29 %
11.43 %
11.43 %
1 vs 12.86 %
50 x 5011.43 %
another85.71 %
BARBAROS25.71 %
CARTAGINESES2.86 %
EGIPCIOS2.86 %
GRIEGOS42.86 %
PERSAS8.57 %
ROMANOS17.14 %
2.86 %
8.57 %
14.29 %
65.71 %
2.86 %
2.86 %
2.86 %
22.86 %
22.86 %
2.86 %
8.57 %
5.71 %
2.86 %
14.29 %
20 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 4
6 players50 %
8 players50 %
25 %
25 %
25 %
another100 %
BARBAROS25 %
GRIEGOS25 %
ROMANOS50 %
50 %
25 %
25 %
25 %
75 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 112
2 players1.79 %
3 players0.89 %
4 players25.89 %
5 players3.57 %
6 players29.46 %
7 players1.79 %
8 players36.61 %
3.57 %
2.68 %
2.68 %
1 vs 11.79 %
50 x 5029.46 %
another64.29 %
ffa4.46 %
BARBAROS19.64 %
CARTAGINESES2.68 %
EGIPCIOS11.61 %
GRIEGOS13.39 %
PERSAS10.71 %
RASHIDUNS0.89 %
ROMANOS41.07 %
2.68 %
8.93 %
52.68 %
31.25 %
0.89 %
3.57 %
29.46 %
27.68 %
22.32 %
8.04 %
1.79 %
2.68 %
4.46 %
3.57 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 132
4 players37.12 %
5 players7.58 %
6 players28.03 %
8 players27.27 %
7.58 %
5.3 %
4.55 %
50 x 500.76 %
another94.7 %
ffa4.55 %
ARMENIANS1.52 %
BARBAROS12.88 %
CARTAGINESES1.52 %
EGIPCIOS17.42 %
GRIEGOS12.12 %
PERSAS2.27 %
ROMANOS52.27 %
1.52 %
6.06 %
31.82 %
38.64 %
13.64 %
2.27 %
6.06 %
3.03 %
26.52 %
28.79 %
15.15 %
6.82 %
7.58 %
3.79 %
8.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 31
4 players29.03 %
5 players6.45 %
6 players22.58 %
8 players41.94 %
19.35 %
9.68 %
6.45 %
50 x 5035.48 %
another58.06 %
ffa6.45 %
ARMENIANS6.45 %
BARBAROS16.13 %
BRITI3.23 %
CARTAGINESES9.68 %
EGIPCIOS6.45 %
GRIEGOS6.45 %
PERSAS3.23 %
ROMANOS41.94 %
ROMANOS_CPU6.45 %
3.23 %
6.45 %
58.06 %
22.58 %
6.45 %
3.23 %
3.23 %
12.9 %
29.03 %
22.58 %
3.23 %
22.58 %
6.45 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 12
5 players8.33 %
6 players25 %
8 players66.67 %
25 %
8.33 %
8.33 %
another100 %
BARBAROS33.33 %
CARTAGINESES8.33 %
EGIPCIOS8.33 %
ROMANOS41.67 %
ROMANOS_CPU8.33 %
50 %
33.33 %
8.33 %
8.33 %
8.33 %
8.33 %
8.33 %
8.33 %
25 %
16.67 %
25 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 48
4 players27.08 %
5 players6.25 %
6 players31.25 %
7 players2.08 %
8 players33.33 %
14.58 %
10.42 %
10.42 %
another97.92 %
ffa2.08 %
BARBAROS8.33 %
EGIPCIOS16.67 %
GRIEGOS_AI2.08 %
ROMANOS70.83 %
ROMANOS_AI2.08 %
4.17 %
41.67 %
43.75 %
2.08 %
6.25 %
2.08 %
2.08 %
8.33 %
29.17 %
4.17 %
27.08 %
2.08 %
27.08 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 18
6 players33.33 %
8 players66.67 %
22.22 %
16.67 %
11.11 %
another94.44 %
ffa5.56 %
BARBAROS11.11 %
EGIPCIOS33.33 %
ROMANOS55.56 %
5.56 %
16.67 %
44.44 %
33.33 %
5.56 %
16.67 %
33.33 %
5.56 %
38.89 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team CPU1
ROMANOScol
0 0 32 2 134 00:02:42savewin
team CPU2
ROMANOScol
0 0 32 2 133 00:02:42savewin
team CPU3
ROMANOScol
0 0 32 2 132 00:02:42savewin
team CPU4
BARBAROScol
0 0 17 2 149 00:02:42savewin
team CPU5
BARBAROScol
0 0 17 2 149 00:02:42savewin
team CPU6
EGIPCIOScol
22 14 34 2 215 00:02:42savewin
team CPU7
EGIPCIOScol
0 0 34 2 144 00:02:42savewin
team alted88
EGIPCIOScol
14 61 80 1 103 00:02:42savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 14.12.2019   katapult1   ballist2   tower1   tarans1   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
1490 79 318 2 7475 00:23:50savewin
team Alcatraz
BARBAROScol
747 104 234 2 4362 00:23:50savewin
team CPU1
BARBAROScol
72 402 352 2 1197 00:22:51savewin
team CPU2
ROMANOScol
10 92 0 0 152 00:01:16savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
74 875 777 3 1355 00:23:44savewin
team CPU4
ROMANOScol
27 895 803 3 1144 00:22:57savewin
Mod-Rio Arrar (6)
Mod-Rio Arrar (6)
id
   Date game: 16.10.2019   katapult1   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
3140 555 589 4 16591 00:59:45savewin
team Debo
ROMANOScol
1713 912 823 12 8624 00:59:45savewin
team CPU1
ROMANOScol
146 914 820 4 1538 00:38:52savewin
team CPU2
ROMANOScol
45 124 32 1 273 00:06:23savewin
team CPU3
ROMANOScol
147 426 334 2 941 00:29:13savewin
team CPU4
ROMANOScol
280 1225 1127 4 2993 00:36:59savewin
team CPU5
ROMANOScol
59 786 694 2 1028 00:38:52savewin
team CPU6
ROMANOScol
158 864 771 3 1566 00:30:22savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 16.10.2019   katapult4   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
1112 256 383 4 5324 00:14:39savewin
team JÀSHÁN
ROMANOScol
957 59 247 4 4453 00:14:39savewin
team CPU1
ROMANOScol
48 579 484 2 854 00:14:30savewin
team CPU2
ROMANOScol
5 122 31 1 144 00:05:14savewin
team CPU3
ROMANOScol
30 122 31 1 219 00:05:04savewin
team CPU4
ROMANOScol
110 530 436 2 950 00:13:11savewin
team CPU5
ROMANOScol
73 379 290 2 666 00:14:33savewin
team CPU6
ROMANOScol
49 357 267 1 625 00:14:33savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 14.09.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
6219 0 247 12 25722 01:22:10savewin
team CPU1
EGIPCIOScol
0 1386 1287 2 1487 01:22:05savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
0 635 534 2 656 01:07:13savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
0 1117 1016 2 1210 01:22:05savewin
team CPU4
EGIPCIOScol
0 893 791 2 921 00:47:05savewin
team CPU5
EGIPCIOScol
0 660 561 1 706 01:18:51savewin
team CPU6
EGIPCIOScol
0 487 386 1 508 00:40:12savewin
team CPU7
EGIPCIOScol
0 1041 941 2 1111 01:16:32savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 22.05.2019   katapult6   ballist0   tower11   tarans0