Statistics (month)


Statistics. Player: "CPU2"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2002 14 0 2.07 307.86 792.29 713.29 2644 00:44:47 10.5 0 0 0 22.37
2003 1 0 2 161 334 243 1059 00:08:44 0.1 0 0 0 45.94
2008 2 0 1 107.5 1231 1127 1761.5 01:20:54 2.7 0 0 0 8.25
2009 29 27.59 1.07 86.55 744.79 701.41 1353.79 00:45:55 22.2 0 0 0 11.17
2010 7 14.29 1.57 139.86 412.57 355.86 1198.86 00:27:46 3.2 0 0 0 16.36
2011 2 50 1 11.5 621 524 704 01:00:33 2 0 0 0 4.41
2012 40 22.5 1.48 150.4 638.33 599.55 1708.43 00:49:43 33.1 0 0 0 13.02
2013 8 50 0.88 50 319.25 282.25 629.13 00:19:37 2.6 0 0 0 12.15
2014 118 17.8 1.64 222.21 414.44 373.81 1655.12 00:25:52 50.9 0 0 0 24.24
2015 140 18.57 1.56 113.32 424.46 383.09 1145.77 00:28:44 67 0 0 0 15.11
2016 33 27.27 2.48 238.48 2444.45 2555.12 4343.91 00:44:54 24.7 0 0 0 36.66
2017 18 22.22 2.28 268.11 1172 1128.72 2854.72 01:06:44 20 0 0 0 16.21
2018 50 22 1.7 108.14 2073.08 2016.84 5552.4 00:43:06 35.9 0 0 0 48.82
2019 18 16.67 1.33 115.61 426.78 344.89 1083.22 00:28:22 8.5 0 0 0 14.47

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2002 14
2 players28.57 %
3 players14.29 %
4 players14.29 %
5 players7.14 %
6 players14.29 %
7 players7.14 %
8 players14.29 %
7.14 %
7.14 %
7.14 %
1 vs 128.57 %
another71.43 %
PERSAS100 %
100 %
92.86 %
7.14 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2003 1
4 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2008 2
6 players100 %
100 %
another100 %
EGIPCIOS50 %
GRIEGOS50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2009 29
4 players13.79 %
5 players6.9 %
6 players75.86 %
8 players3.45 %
79.31 %
10.34 %
3.45 %
50 x 5010.34 %
another86.21 %
ffa3.45 %
BARBAROS6.9 %
CARTAGINESES10.34 %
EGIPCIOS10.34 %
GRIEGOS55.17 %
PERSAS6.9 %
ROMANOS10.34 %
37.93 %
27.59 %
6.9 %
3.45 %
6.9 %
6.9 %
10.34 %
6.9 %
41.38 %
27.59 %
10.34 %
3.45 %
10.34 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 7
4 players28.57 %
6 players57.14 %
8 players14.29 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
50 x 5014.29 %
another85.71 %
BARBAROS42.86 %
CARTAGINESES14.29 %
EGIPCIOS14.29 %
GRIEGOS14.29 %
ROMANOS14.29 %
28.57 %
14.29 %
42.86 %
14.29 %
14.29 %
28.57 %
14.29 %
14.29 %
28.57 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 2
6 players50 %
8 players50 %
50 %
50 %
another100 %
GRIEGOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 40
2 players2.5 %
4 players5 %
5 players5 %
6 players32.5 %
7 players2.5 %
8 players52.5 %
12.5 %
12.5 %
10 %
1 vs 12.5 %
50 x 5015 %
another80 %
ffa2.5 %
BARBAROS22.5 %
CARTAGINESES2.5 %
EGIPCIOS5 %
GRIEGOS42.5 %
PERSAS5 %
ROMANOS22.5 %
7.5 %
37.5 %
45 %
5 %
2.5 %
2.5 %
22.5 %
22.5 %
5 %
10 %
7.5 %
5 %
12.5 %
15 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 8
4 players25 %
6 players50 %
8 players25 %
37.5 %
25 %
12.5 %
50 x 5025 %
another75 %
CARTAGINESES25 %
GRIEGOS12.5 %
PERSAS12.5 %
ROMANOS50 %
12.5 %
50 %
12.5 %
25 %
12.5 %
37.5 %
12.5 %
37.5 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 118
2 players1.69 %
3 players4.24 %
4 players27.12 %
5 players3.39 %
6 players27.97 %
7 players1.69 %
8 players33.9 %
3.39 %
2.54 %
2.54 %
1 vs 11.69 %
50 x 5030.51 %
another64.41 %
ffa3.39 %
BARBAROS21.19 %
BRITI0.85 %
CARTAGINESES4.24 %
EGIPCIOS9.32 %
GRIEGOS20.34 %
PERSAS11.86 %
ROMANOS32.2 %
25.42 %
45.76 %
27.12 %
0.85 %
0.85 %
17.8 %
33.05 %
28.81 %
5.93 %
3.39 %
3.39 %
4.24 %
3.39 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 140
3 players2.14 %
4 players38.57 %
5 players7.14 %
6 players26.43 %
8 players25.71 %
7.14 %
5 %
4.29 %
50 x 502.86 %
another91.43 %
ffa5.71 %
ARMENIANS1.43 %
BARBAROS25 %
EGIPCIOS10 %
GRIEGOS12.86 %
PERSAS0.71 %
RASHIDUNS0.71 %
ROMANOS49.29 %
14.29 %
37.14 %
39.29 %
5.71 %
2.86 %
0.71 %
4.29 %
27.14 %
32.86 %
14.29 %
5.71 %
3.57 %
3.57 %
8.57 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 33
2 players6.06 %
3 players3.03 %
4 players24.24 %
5 players6.06 %
6 players21.21 %
8 players39.39 %
18.18 %
9.09 %
6.06 %
1 vs 16.06 %
50 x 5027.27 %
another60.61 %
ffa6.06 %
ARMENIANS9.09 %
BARBAROS12.12 %
CARTAGINESES3.03 %
EGIPCIOS15.15 %
GRIEGOS6.06 %
PERSAS6.06 %
RASHIDUNS3.03 %
ROMANOS39.39 %
ROMANOS_CPU6.06 %
57.58 %
30.3 %
12.12 %
15.15 %
18.18 %
36.36 %
9.09 %
3.03 %
12.12 %
6.06 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 18
4 players33.33 %
5 players5.56 %
6 players16.67 %
8 players44.44 %
16.67 %
11.11 %
11.11 %
50 x 5011.11 %
another83.33 %
ffa5.56 %
BARBAROS22.22 %
BRITI5.56 %
EGIPCIOS5.56 %
ROMANOS61.11 %
ROMANOS_CPU5.56 %
61.11 %
33.33 %
5.56 %
5.56 %
16.67 %
22.22 %
11.11 %
5.56 %
16.67 %
11.11 %
11.11 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 50
4 players30 %
5 players6 %
6 players30 %
7 players2 %
8 players32 %
14 %
12 %
10 %
another98 %
ffa2 %
BARBAROS18 %
EGIPCIOS16 %
GRIEGOS_AI2 %
ROMANOS62 %
ROMANOS_AI2 %
2 %
44 %
44 %
2 %
8 %
2 %
2 %
8 %
38 %
6 %
16 %
2 %
26 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 18
3 players5.56 %
4 players11.11 %
6 players27.78 %
8 players55.56 %
22.22 %
16.67 %
11.11 %
50 x 5011.11 %
another88.89 %
BARBAROS22.22 %
EGIPCIOS22.22 %
ROMANOS55.56 %
11.11 %
11.11 %
50 %
22.22 %
5.56 %
11.11 %
22.22 %
27.78 %
5.56 %
33.33 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
1112 256 383 4 5324 00:14:39savewin
team JÀSHÁN
ROMANOScol
957 59 247 4 4453 00:14:39savewin
team CPU1
ROMANOScol
48 579 484 2 854 00:14:30savewin
team CPU2
ROMANOScol
5 122 31 1 144 00:05:14savewin
team CPU3
ROMANOScol
30 122 31 1 219 00:05:04savewin
team CPU4
ROMANOScol
110 530 436 2 950 00:13:11savewin
team CPU5
ROMANOScol
73 379 290 2 666 00:14:33savewin
team CPU6
ROMANOScol
49 357 267 1 625 00:14:33savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 14.09.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
6219 0 247 12 25722 01:22:10savewin
team CPU1
EGIPCIOScol
0 1386 1287 2 1487 01:22:05savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
0 635 534 2 656 01:07:13savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
0 1117 1016 2 1210 01:22:05savewin
team CPU4
EGIPCIOScol
0 893 791 2 921 00:47:05savewin
team CPU5
EGIPCIOScol
0 660 561 1 706 01:18:51savewin
team CPU6
EGIPCIOScol
0 487 386 1 508 00:40:12savewin
team CPU7
EGIPCIOScol
0 1041 941 2 1111 01:16:32savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 22.05.2019   katapult6   ballist0   tower11   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
3217 0 247 10 24563 01:06:55savewin
team CPU1
BARBAROScol
0 308 254 1 619 00:57:55savewin
team CPU2
BARBAROScol
0 741 689 2 1468 01:04:08savewin
team CPU3
BARBAROScol
0 536 484 2 1074 00:52:60savewin
team CPU4
BARBAROScol
0 501 449 2 999 00:37:35savewin
team CPU5
BARBAROScol
0 314 260 1 617 01:00:31savewin
team CPU6
BARBAROScol
0 291 236 1 585 00:48:56savewin
team CPU7
BARBAROScol
0 527 475 2 1061 01:06:50savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 21.05.2019   katapult7   ballist0   tower13   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Praetorians!
ROMANOScol
6611 0 248 12 27517 01:38:25savewin
team CPU1
ROMANOScol
0 698 602 1 742 01:23:60savewin
team CPU2
ROMANOScol
0 913 819 2 991 00:48:39savewin
team CPU3
ROMANOScol
0 564 470 1 586 01:32:37savewin
team CPU4
ROMANOScol
0 1590 1497 2 1748 01:38:20savewin
team CPU5
ROMANOScol
0 1231 1135 2 1289 01:29:12savewin
team CPU6
ROMANOScol
0 1093 999 2 1203 01:10:05savewin
team CPU7
ROMANOScol
0 522 426 1 566 01:36:56savewin
Holy Land (8)
Holy Land (8)
id
   Date game: 19.05.2019   katapult4   ballist0   tower16   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
753 366 450 3 3634 00:12:51savewin
team Don
ROMANOScol
671 159 458 2 3220 00:12:51savewin
team CPU1
ROMANOScol
74 393 303 1 736 00:12:45savewin
team CPU2
ROMANOScol
240 274 185 1 1184 00:12:45savewin
team CPU3
ROMANOScol
4 91 0 0 103 00:08:10savewin
team CPU4
ROMANOScol
77 333 242 1 695 00:12:23savewin
team CPU5
ROMANOScol
112 307 215 1 717 00:12:11savewin
team CPU6
ROMANOScol
14 92 0 0 134 00:02:56savewin
-[GOD]-Alexandrie (8)
-[GOD]-Alexandrie (8)
id
   Date game: 14.05.2019   katapult12   ballist0   tower0   tarans0