Statistics (month)


Statistics. Player: "CPU1"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2002 9 22.22 1.33 251.33 569.11 500.78 1992.56 01:02:20 9.4 0 0 0 12.11
2003 1 0 1 0 122 31 122 00:08:44 0.1 0 0 0 5.29
2008 2 0 1 12.5 846.5 771 1244.5 01:20:54 2.7 0 0 0 5.83
2009 43 25.58 1.37 104.05 665.28 610.72 1301.09 00:38:46 27.8 0 0 0 12.71
2010 28 10.71 1.68 148.21 350.68 282.43 1034.5 00:22:04 10.3 0 0 0 17.76
2011 5 40 1.6 243 596.2 602.4 2123.8 00:44:50 3.7 0 0 0 17.95
2012 100 43 1.93 205.82 429.57 433.43 1629.76 00:30:59 51.7 0 0 0 19.92
2013 31 38.71 1.61 151.65 336.55 301.06 1169 00:15:25 8 0 0 0 28.73
2014 158 37.97 1.97 230.55 393.91 399.22 1722.24 00:23:12 61.1 0 0 0 28.12
2015 157 17.83 1.87 131.84 602.22 550.2 1425.39 00:28:59 75.8 0 0 0 18.63
2016 45 26.67 2.31 240.51 1416.8 1399.27 2975.44 00:40:36 30.5 0 0 0 27.77
2017 34 14.71 1.82 228.03 1065.44 998.35 2433.82 00:45:49 26 0 0 0 20.13
2018 71 16.9 1.85 128.85 1890.44 1841 4813.62 00:42:26 50.2 0 0 0 42.97
2019 31 19.35 1.74 130.45 532.68 482.45 1336.52 00:32:17 16.7 0 0 0 15.68
2020 4 50 0.5 8.5 537.5 488.5 762 00:27:30 1.8 0 0 0 10.5
2021 20 50 1.55 89.4 388.1 369.15 945.5 00:21:36 7.2 0 0 0 16.59
2022 15 40 1.87 96.8 288.73 271.13 872.93 00:19:09 4.8 0 0 0 17.28

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2002 9
3 players11.11 %
4 players22.22 %
5 players11.11 %
6 players22.22 %
7 players11.11 %
8 players22.22 %
11.11 %
11.11 %
11.11 %
another100 %
BARBAROS22.22 %
EGIPCIOS77.78 %
22.22 %
33.33 %
44.44 %
22.22 %
77.78 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2003 1
4 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2008 2
6 players100 %
100 %
another100 %
BARBAROS50 %
GRIEGOS50 %
100 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2009 43
3 players6.98 %
4 players30.23 %
5 players6.98 %
6 players53.49 %
8 players2.33 %
58.14 %
9.3 %
6.98 %
50 x 5011.63 %
another69.77 %
ffa18.6 %
BARBAROS11.63 %
CARTAGINESES23.26 %
EGIPCIOS11.63 %
GRIEGOS39.53 %
PERSAS9.3 %
ROMANOS4.65 %
79.07 %
16.28 %
2.33 %
2.33 %
6.98 %
39.53 %
30.23 %
4.65 %
6.98 %
2.33 %
9.3 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 28
4 players42.86 %
5 players3.57 %
6 players32.14 %
8 players21.43 %
14.29 %
14.29 %
10.71 %
50 x 5035.71 %
another28.57 %
ffa35.71 %
BARBAROS21.43 %
CARTAGINESES21.43 %
EGIPCIOS17.86 %
GRIEGOS3.57 %
PERSAS3.57 %
ROMANOS32.14 %
32.14 %
10.71 %
35.71 %
3.57 %
14.29 %
3.57 %
17.86 %
14.29 %
17.86 %
28.57 %
7.14 %
10.71 %
3.57 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 5
4 players40 %
6 players40 %
8 players20 %
20 %
20 %
20 %
50 x 5020 %
another40 %
ffa40 %
BARBAROS20 %
CARTAGINESES20 %
GRIEGOS60 %
100 %
20 %
60 %
20 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 100
2 players16 %
3 players1 %
4 players23 %
5 players3 %
6 players25 %
7 players1 %
8 players31 %
14 %
14 %
8 %
1 vs 116 %
50 x 5036 %
another37 %
ffa11 %
BARBAROS13 %
CARTAGINESES11 %
EGIPCIOS7 %
GRIEGOS26 %
PERSAS3 %
ROMANOS40 %
32 %
14 %
15 %
2 %
5 %
5 %
2 %
25 %
16 %
27 %
11 %
12 %
9 %
6 %
7 %
12 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 31
2 players22.58 %
4 players22.58 %
5 players6.45 %
6 players41.94 %
8 players6.45 %
22.58 %
9.68 %
6.45 %
1 vs 122.58 %
50 x 5045.16 %
another22.58 %
ffa9.68 %
BARBAROS16.13 %
CARTAGINESES9.68 %
EGIPCIOS29.03 %
GRIEGOS16.13 %
ROMANOS29.03 %
32.26 %
29.03 %
16.13 %
3.23 %
3.23 %
6.45 %
9.68 %
41.94 %
6.45 %
16.13 %
16.13 %
3.23 %
3.23 %
12.9 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 158
2 players10.76 %
3 players4.43 %
4 players31.65 %
5 players2.53 %
6 players22.78 %
7 players1.27 %
8 players26.58 %
4.43 %
4.43 %
3.16 %
1 vs 110.76 %
50 x 5029.75 %
another50.63 %
ffa8.86 %
BARBAROS13.29 %
BRITI1.27 %
CARTAGINESES6.33 %
EGIPCIOS11.39 %
GRIEGOS20.89 %
PERSAS13.29 %
ROMANOS33.54 %
41.14 %
34.18 %
6.33 %
6.33 %
5.06 %
0.63 %
1.9 %
4.43 %
27.22 %
26.58 %
17.09 %
6.96 %
8.86 %
2.53 %
3.16 %
7.59 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 157
2 players3.82 %
3 players1.91 %
4 players40.76 %
5 players6.37 %
6 players23.57 %
8 players23.57 %
6.37 %
5.73 %
4.46 %
1 vs 13.82 %
50 x 505.73 %
another79.62 %
ffa10.83 %
BARBAROS12.74 %
BRITI0.64 %
CARTAGINESES2.55 %
EGIPCIOS15.29 %
GRIEGOS8.28 %
PERSAS1.91 %
RASHIDUNS1.27 %
ROMANOS57.32 %
47.77 %
28.03 %
1.91 %
7.01 %
9.55 %
3.82 %
1.27 %
0.64 %
4.46 %
31.85 %
28.66 %
17.2 %
2.55 %
5.73 %
3.82 %
5.73 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 45
2 players6.67 %
3 players2.22 %
4 players37.78 %
5 players4.44 %
6 players20 %
8 players28.89 %
13.33 %
13.33 %
8.89 %
1 vs 16.67 %
50 x 5022.22 %
another44.44 %
ffa26.67 %
ARMENIANS2.22 %
BARBAROS15.56 %
CARTAGINESES4.44 %
EGIPCIOS8.89 %
GRIEGOS8.89 %
PERSAS2.22 %
ROMANOS53.33 %
ROMANOS_CPU4.44 %
62.22 %
26.67 %
4.44 %
4.44 %
2.22 %
15.56 %
20 %
15.56 %
26.67 %
2.22 %
8.89 %
11.11 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 34
2 players2.94 %
4 players50 %
5 players2.94 %
6 players20.59 %
8 players23.53 %
23.53 %
14.71 %
8.82 %
1 vs 12.94 %
50 x 5014.71 %
another47.06 %
ffa35.29 %
ARMENIANS2.94 %
BARBAROS11.76 %
EGIPCIOS32.35 %
GRIEGOS2.94 %
PERSAS2.94 %
ROMANOS44.12 %
ROMANOS_CPU2.94 %
55.88 %
23.53 %
2.94 %
5.88 %
8.82 %
2.94 %
5.88 %
17.65 %
17.65 %
23.53 %
5.88 %
17.65 %
2.94 %
8.82 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 71
3 players1.41 %
4 players29.58 %
5 players4.23 %
6 players28.17 %
7 players5.63 %
8 players30.99 %
14.08 %
9.86 %
8.45 %
another90.14 %
ffa9.86 %
BARBAROS8.45 %
EGIPCIOS25.35 %
GRIEGOS_AI1.41 %
ROMANOS63.38 %
ROMANOS_AI1.41 %
43.66 %
43.66 %
5.63 %
1.41 %
2.82 %
2.82 %
2.82 %
4.23 %
7.04 %
52.11 %
2.82 %
11.27 %
1.41 %
18.31 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 31
2 players12.9 %
3 players3.23 %
4 players6.45 %
6 players29.03 %
8 players48.39 %
12.9 %
9.68 %
6.45 %
1 vs 112.9 %
50 x 506.45 %
another77.42 %
ffa3.23 %
BARBAROS25.81 %
CARTAGINESES3.23 %
EGIPCIOS9.68 %
ROMANOS61.29 %
12.9 %
64.52 %
12.9 %
3.23 %
6.45 %
9.68 %
12.9 %
6.45 %
6.45 %
19.35 %
19.35 %
3.23 %
22.58 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2020 4
2 players25 %
6 players75 %
50 %
25 %
25 %
1 vs 125 %
another50 %
ffa25 %
BARBAROS25 %
GRIEGOS50 %
ROMANOS25 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2021 20
2 players5 %
4 players60 %
6 players15 %
8 players20 %
30 %
20 %
10 %
1 vs 15 %
50 x 505 %
another60 %
ffa30 %
BARBAROS5 %
EGIPCIOS5 %
GRIEGOS5 %
ROMANOS85 %
65 %
20 %
5 %
5 %
5 %
5 %
35 %
40 %
5 %
10 %
5 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2022 15
4 players46.67 %
6 players40 %
8 players13.33 %
26.67 %
26.67 %
13.33 %
another73.33 %
ffa26.67 %
BARBAROS6.67 %
CARTAGINESES6.67 %
EGIPCIOS20 %
GRIEGOS6.67 %
ROMANOS60 %
80 %
20 %
6.67 %
40 %
40 %
6.67 %
6.67 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Mr. RATA
BARBAROScol
2086 392 485 4 12031 00:31:08savewin
team jdah
CARTAGINESEScol
421 851 839 3 3178 00:31:08savewin
team Dante
PERSAScol
180 618 544 3 2066 00:31:08savewin
team Surena
EGIPCIOScol
475 551 453 2 3247 00:31:08savewin
team CPU1
BARBAROScol
24 114 65 1 397 00:08:41savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
23 98 0 0 236 00:13:56savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
78 487 388 1 1095 00:19:10savewin
team CPU4
BARBAROScol
81 260 210 1 866 00:18:39savewin
-[GOD]-Ayman (8)
-[GOD]-Ayman (8)
id
   Date game: 28/02/2022   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team Mr. RATA
EGIPCIOScol
4273 858 872 5 19540 01:04:17savewin
team (=Aigle=)
EGIPCIOScol
295 578 480 2 1733 01:04:17savewin
team |GMEX|ORGAS
ROMANOScol
438 323 231 3 1851 00:11:33savewin
team CPU1
ROMANOScol
240 791 702 4 2110 00:49:36savewin
team CPU2
ROMANOScol
317 956 865 4 2828 00:59:05savewin
team CPU3
ROMANOScol
187 726 634 2 1817 01:04:11savewin
team CPU4
ROMANOScol
353 1125 1033 5 3226 01:04:11savewin
team CPU5
ROMANOScol
302 1166 1078 6 3105 01:04:11savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 19/02/2022   katapult1   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team CPU1
EGIPCIOScol
261 629 563 3 2306 00:19:36savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
293 717 618 2 2601 00:19:36savewin
team Surena
EGIPCIOScol
183 211 115 1 790 00:11:59savewin
team (=Aigle=)
BARBAROScol
125 136 88 2 693 00:19:36savewin
team Dante
PERSAScol
285 280 225 2 1957 00:19:36savewin
team Mr. RATA
ROMANOScol
1287 490 574 4 6559 00:19:36savewin
King of the Mountain (6)
King of the Mountain (6)
id
   Date game: 22/02/2022   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team valentin
RASHIDUNScol
14 90 3 1 170 00:02:26savewin
team CPU1
EGIPCIOScol
0 1 18 1 133 00:02:26savewin
team CPU2
EGIPCIOScol
0 0 17 1 134 00:02:26savewin
team CPU3
EGIPCIOScol
0 0 17 1 132 00:02:26savewin
team CPU4
EGIPCIOScol
12 0 17 2 170 00:02:26savewin
team Mr. RATA
BRITIcol
91 26 26 1 327 00:02:26savewin
-[GOD]-Cross Roads (6)
-[GOD]-Cross Roads (6)
id
   Date game: 15/01/2022   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team CPU1
ROMANOScol
0 0 1 1 110 00:02:25savewin
team CPU2
ROMANOScol
0 0 1 1 107 00:02:25savewin
team CPU3
ROMANOScol
0 0 1 1 107 00:02:25savewin
team CPU4
ROMANOScol
0 0 1 1 110 00:02:25savewin
team Mr. RATA
BRITIcol
91 25 26 1 342 00:02:25savewin
team valentin
RASHIDUNScol
25 91 31 1 249 00:02:25savewin
-[GOD]-Cross Roads (6)
-[GOD]-Cross Roads (6)
id
   Date game: 15/01/2022   katapult0   ballist0   tower0   tarans0