Statistics (month)


Multi-nicks:

-[RUS]-LEGIONER  LEGIONER  -[RUS]- LEGIONER  
See full statistics (witth all multi-nick)  

Statistics. Player: "-[RUS]-LEGIONER"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2010 33 63.64 2.52 195.39 232.91 325.15 1616.39 00:17:26 9.6 6 16.67 2.78 35.11
2011 79 55.7 2.53 299.72 279.22 318.87 1923.89 00:15:51 20.9 14 21.43 1.53 45.98
2012 140 47.14 2.61 244.28 259.6 284.91 1540.06 00:15:37 36.4 36 33.33 0.93 37.38
2013 13 23.08 1.69 138.77 200.15 142.46 888.08 00:10:57 2.4 0 0 0 30.75
2014 17 100 5.29 721.12 178.65 434.35 4243.18 00:27:20 7.7 0 0 0 58.81
2015 3 100 6.33 1475 433 518.67 8509 00:50:51 2.5 0 0 0 63.4
2016 3 100 13.67 2264 381.67 527 13070 01:07:34 3.4 0 0 0 73.29
2017 1 100 22 2330 362 472 19950 01:07:13 1.1 0 0 0 112.47

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 33
2 players21.21 %
4 players15.15 %
5 players6.06 %
6 players57.58 %
42.42 %
27.27 %
6.06 %
1 vs 121.21 %
50 x 5069.7 %
another9.09 %
BARBAROS24.24 %
ROMANOS75.76 %
24.24 %
3.03 %
3.03 %
3.03 %
66.67 %
24.24 %
18.18 %
9.09 %
21.21 %
24.24 %
3.03 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 79
2 players16.46 %
3 players3.8 %
4 players22.78 %
5 players2.53 %
6 players44.3 %
8 players10.13 %
36.71 %
18.99 %
5.06 %
1 vs 116.46 %
50 x 5073.42 %
another5.06 %
ffa5.06 %
ROMANOS100 %
20.25 %
1.27 %
12.66 %
2.53 %
6.33 %
56.96 %
50.63 %
15.19 %
7.59 %
7.59 %
12.66 %
5.06 %
1.27 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 140
2 players21.43 %
3 players7.14 %
4 players7.14 %
6 players46.43 %
8 players17.86 %
20 %
9.29 %
7.14 %
1 vs 121.43 %
50 x 5071.43 %
another4.29 %
ffa2.86 %
ROMANOS100 %
55.71 %
4.29 %
0.71 %
3.57 %
6.43 %
1.43 %
1.43 %
26.43 %
23.57 %
15 %
15.71 %
7.86 %
26.43 %
6.43 %
4.29 %
0.71 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 13
4 players53.85 %
6 players38.46 %
8 players7.69 %
38.46 %
23.08 %
15.38 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
84.62 %
15.38 %
30.77 %
15.38 %
23.08 %
7.69 %
23.08 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 17
2 players17.65 %
4 players47.06 %
6 players17.65 %
8 players17.65 %
11.76 %
5.88 %
5.88 %
1 vs 117.65 %
50 x 5029.41 %
another29.41 %
ffa23.53 %
BARBAROS5.88 %
CARTAGINESES5.88 %
GRIEGOS5.88 %
PERSAS5.88 %
ROMANOS76.47 %
100 %
29.41 %
70.59 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 3
6 players33.33 %
8 players66.67 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
50 x 5033.33 %
another66.67 %
ROMANOS100 %
66.67 %
33.33 %
66.67 %
33.33 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 3
8 players100 %
100 %
another100 %
BRITI33.33 %
ROMANOS66.67 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 1
8 players100 %
100 %
another100 %
PERSAS100 %
100 %
100 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[RUS]-LEGIONER
PERSAScol
2330 362 472 22 19950 01:07:13savewin
team CPU1
ARMENIANScol
146 335 249 1 1241 00:10:34savewin
team CPU2
BRITIcol
383 533 473 4 3778 00:44:51savewin
team CPU3
CARTAGINESEScol
311 709 617 4 2859 00:43:20savewin
team CPU4
GRIEGOS_AIcol
184 376 291 1 2247 00:21:36savewin
team CPU5
BARBAROS_AIcol
521 743 694 8 6407 01:03:59savewin
team CPU6
EGIPCIOS_AIcol
584 1193 1090 5 6153 01:01:57savewin
team CPU7
RASHIDUNS_AIcol
68 317 223 1 1012 00:08:32savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 10.06.2017   katapult0   ballist0   tower6   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[RUS]-LEGIONER
ROMANOScol
2310 404 477 12 13077 01:01:56savewin
team CPU1
ROMANOScol
341 671 583 3 2274 00:55:13savewin
team CPU2
PERSAScol
769 1182 1101 8 4852 00:50:44savewin
team CPU3
ARMENIANScol
443 402 317 2 2304 00:17:36savewin
team CPU4
BRITIcol
0 59 0 0 59 00:01:58savewin
team CPU5
PERSAScol
540 1296 1216 6 4736 00:46:59savewin
team CPU6
ROMANOScol
340 735 645 2 2552 00:55:35savewin
team CPU7
GRIEGOScol
211 253 168 1 1086 00:10:27savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 18.08.2016   katapult0   ballist0   tower1   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[RUS]-LEGIONER
ROMANOScol
2232 227 469 22 13945 01:16:21savewin
team CPU1
ROMANOScol
597 744 649 3 3900 00:56:10savewin
team CPU2
RASHIDUNScol
438 1709 1613 7 5050 01:04:26savewin
team CPU3
BARBAROScol
365 300 248 3 2196 00:16:20savewin
team CPU4
EGIPCIOScol
442 556 454 2 2777 00:15:59savewin
team CPU5
BARBAROScol
526 506 455 3 3067 01:08:35savewin
team CPU6
RASHIDUNScol
389 835 740 4 3490 00:30:23savewin
team CPU7
EGIPCIOScol
136 300 200 1 753 00:09:33savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 30.07.2016   katapult1   ballist0   tower10   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[RUS]-LEGIONER
BRITIcol
2250 514 635 7 12188 01:04:26savewin
team CPU1
CARTAGINESEScol
243 443 352 3 1894 00:20:13savewin
team CPU2
ARMENIANScol
179 366 281 1 1312 00:13:40savewin
team CPU3
CARTAGINESEScol
921 1406 1317 9 7528 01:02:03savewin
team CPU4
PERSAScol
347 453 373 2 1833 00:15:36savewin
team CPU5
RASHIDUNScol
370 718 624 3 3002 00:32:49savewin
team CPU6
ARMENIANScol
461 458 373 1 2702 00:34:43savewin
team CPU7
EGIPCIOScol
529 1023 925 6 4140 01:01:45savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 29.06.2016   katapult0   ballist0   tower10   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[RUS]-LEGIONER
ROMANOScol
2765 719 928 14 16035 01:07:48savewin
team CPU1
PERSAScol
179 449 369 3 1348 00:22:29savewin
team CPU2
BARBAROScol
312 214 163 2 1599 00:12:57savewin
team CPU3
PERSAScol
793 1340 1261 8 5455 00:55:52savewin
team CPU4
CARTAGINESEScol
131 496 403 2 1084 00:17:15savewin
team CPU5
PERSAScol
420 564 482 2 2402 00:17:15savewin
team CPU6
ROMANOScol
541 1325 1233 5 4440 00:59:45savewin
team CPU7
BARBAROScol
86 148 97 2 565 00:07:55savewin
Island (8)
Island (8)
id
   Date game: 02.09.2015   katapult0   ballist0   tower7   tarans0