Statistics (month)


Statistics. Player: "-[GOD]-Thot"

Some indicators averages(av.)
KPD - efficiency actions players (relatively AHIL (three-time champion))

Average statistics

Date All games % Wins Villages (av.) Kill (av.) Lost (av.) Recruits (av.) Score (av.) Time (av.) All Time (hour) Tournam. % wins Tourn. game/All game % KPD
2010 1 0 1 64 170 78 477 00:10:30 0.2 0 0 0 17.21
2011 1 0 1 63 123 64 326 00:04:31 0.1 0 0 0 27.34
2012 14 7.14 2.36 241.86 402.79 339.71 1445.43 00:13:03 3 0 0 0 41.94
2013 16 37.5 2.5 211.5 326.38 298.13 1538.25 00:14:11 3.8 0 0 0 41.09
2014 2 50 2.5 433 872.5 762.5 4150 00:29:15 1 0 0 0 53.76
2015 12 33.33 2.08 187.67 255.67 224.92 1219.5 00:09:37 1.9 0 0 0 48.09
2016 24 37.5 2.29 301.29 279.83 271.54 1874.54 00:10:57 4.4 0 0 0 64.89
2017 45 33.33 2.38 237.33 348.18 349.16 1543.67 00:11:51 8.9 0 0 0 49.38
2018 6 33.33 2.17 228 281.67 303.67 1382.83 00:11:02 1.1 0 0 0 47.51
2019 9 66.67 2.67 277.56 285.78 310.44 1776.67 00:11:02 1.7 0 0 0 61
2020 1 0 1 113 183 200 552 00:07:34 0.1 0 0 0 27.66

Full data:

Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2010 1
4 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2011 1
6 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2012 14
4 players7.14 %
6 players71.43 %
8 players21.43 %
71.43 %
14.29 %
7.14 %
50 x 5092.86 %
another7.14 %
ROMANOS100 %
14.29 %
7.14 %
7.14 %
7.14 %
57.14 %
7.14 %
42.86 %
14.29 %
42.86 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2013 16
4 players25 %
6 players62.5 %
8 players12.5 %
43.75 %
12.5 %
12.5 %
50 x 5093.75 %
ffa6.25 %
BARBAROS18.75 %
ROMANOS81.25 %
6.25 %
6.25 %
12.5 %
25 %
50 %
43.75 %
18.75 %
6.25 %
6.25 %
18.75 %
6.25 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2014 2
6 players50 %
8 players50 %
50 %
50 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2015 12
4 players8.33 %
6 players66.67 %
8 players25 %
33.33 %
25 %
25 %
50 x 50100 %
BARBAROS16.67 %
ROMANOS83.33 %
16.67 %
33.33 %
8.33 %
16.67 %
25 %
58.33 %
8.33 %
16.67 %
16.67 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2016 24
4 players8.33 %
6 players58.33 %
8 players33.33 %
41.67 %
25 %
16.67 %
50 x 5091.67 %
another8.33 %
BARBAROS8.33 %
ROMANOS91.67 %
4.17 %
12.5 %
25 %
4.17 %
25 %
29.17 %
29.17 %
12.5 %
29.17 %
4.17 %
20.83 %
4.17 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2017 45
6 players51.11 %
8 players48.89 %
28.89 %
28.89 %
15.56 %
50 x 5097.78 %
another2.22 %
ROMANOS100 %
20 %
20 %
8.89 %
2.22 %
4.44 %
31.11 %
13.33 %
40 %
8.89 %
6.67 %
22.22 %
8.89 %
11.11 %
2.22 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2018 6
6 players66.67 %
8 players33.33 %
50 %
33.33 %
16.67 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
16.67 %
16.67 %
66.67 %
33.33 %
16.67 %
16.67 %
16.67 %
16.67 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2019 9
6 players77.78 %
8 players22.22 %
44.44 %
33.33 %
22.22 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
22.22 %
44.44 %
33.33 %
44.44 %
11.11 %
11.11 %
22.22 %
11.11 %
Date All games Player % Like map FFA % Race % Color % Party %
2020 1
6 players100 %
100 %
50 x 50100 %
ROMANOS100 %
100 %
100 %

Last 5 games:

battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
290 98 283 3 1673 00:07:34savewin
team Brennus
ROMANOScol
218 99 199 2 1227 00:07:34savewin
team valentin
EGIPCIOScol
285 233 286 2 1650 00:07:34savewin
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
113 183 200 1 552 00:07:34savewin
team Sonne
EGIPCIOScol
252 430 322 3 1530 00:07:34savewin
team ESPARTAN0
EGIPCIOScol
47 196 98 2 337 00:05:41savewin
Oasis (6)
Oasis (6)
id
   Date game: 15.04.2020   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
373 279 456 3 2682 00:13:60savewin
team valentin
EGIPCIOScol
325 302 242 2 1634 00:13:60savewin
team HoR_ Hackom
EGIPCIOScol
188 393 295 2 1323 00:09:09savewin
team G|ø®iøuS*Tú®k
EGIPCIOScol
239 258 387 3 1140 00:13:60savewin
team ~ POWAGUS ~
ROMANOScol
456 351 318 3 2341 00:13:60savewin
team Néstor
EGIPCIOScol
260 304 256 1 1385 00:13:60savewin
Oasis (6)
Oasis (6)
id
   Date game: 18.07.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
214 144 235 4 1257 00:08:09savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
217 143 154 1 1269 00:08:09savewin
team G|ø®iøuS*Tú®k
EGIPCIOScol
371 148 292 2 2060 00:08:09savewin
team uniQue~T@boga
EGIPCIOScol
169 273 278 2 1149 00:08:09savewin
team § Praetorians §
ROMANOScol
155 349 162 1 905 00:08:09savewin
team ~KoD~Hackom
EGIPCIOScol
75 218 201 2 506 00:08:09savewin
King of the Mountain (6)
King of the Mountain (6)
id
   Date game: 15.02.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
355 274 364 2 2263 00:09:54savewin
team uniQue~T@boga
EGIPCIOScol
272 226 358 2 1844 00:09:54savewin
team ~KoD~Hackom
EGIPCIOScol
289 269 342 2 1993 00:09:54savewin
team § Praetorians §
ROMANOScol
115 282 176 3 834 00:09:54savewin
team -[RUS]-ALted|L1
EGIPCIOScol
361 366 268 1 1703 00:09:43savewin
team G|ø®iøuS*Tú®k
ROMANOScol
247 276 199 2 1143 00:09:54savewin
Oasis (6)
Oasis (6)
id
   Date game: 15.02.2019   katapult0   ballist0   tower0   tarans0   
battle_header Nickname Race Kill Lost Recruits Villages Honor Time win command win command Map
team HadeS*Tú®k
EGIPCIOScol
470 312 283 2 2561 00:08:32savewin
team -[GOD]-Thot
ROMANOScol
353 260 336 3 1900 00:08:32savewin
team -{GEO}qartveli
EGIPCIOScol
231 129 338 3 1465 00:08:32savewin
team [CãpØ]«~»|¢h®ÎS..
EGIPCIOScol
191 105 326 2 1391 00:08:32savewin
team ~KoD~Néstor
ROMANOScol
218 272 272 2 1047 00:08:32savewin
team kod valentin
ROMANOScol
122 283 334 3 793 00:08:32savewin
team ~KoD~Hackom
EGIPCIOScol
281 457 398 3 1510 00:08:32savewin
team § Praetorians §
ROMANOScol
102 250 105 1 632 00:08:32savewin
Where 2 Rivers Cross (8)
Where 2 Rivers Cross (8)
id
   Date game: 01/23/19   katapult0   ballist0   tower0   tarans0